Wednesday, September 16, 2009

Luffy,Zoro...huh...

"Orang yang kuatbukanlah yang boleh mengalahkan(lawannya).Tetapi orang yang boleh menguasai dirinya disaat marah"
Sesungguhnya Allah tidak akan memandang kepada paras rupa kamu dan harta kamu.Tetapi dia memandang kepada hati kamu dan amalan kamu.

No comments: